Matematika:

7.4.1.   Összeadás
7.4.2.   Kivonás
7.4.3.   Szorzás
7.4.4.   Osztás
7.4.5.   Képlet (Formula)
7.4.6.   Szinusz
7.4.7.   Koszinusz
7.4.8.   Radián
7.4.9.   Deg Radián (Degree Converter
7.4.10. Kerekítő (Round)
7.4.11. Véletlen szám (Random number)

Egyszerű összeadás blokk:
Az O kimeneten, a bemenetek összege jelenik meg. O=a+b+c+……..x
Ha a legalsó bemenethez is hozzácsatlakozunk, akkor egy újabb bemenet jelenik meg.

Bemenetek:
a,b,c…….
(analóg érték)

Kimenetek:
: a bemenetek összege

Egyszerű kivonás blokk:
Az O kimeneten, ab jelenik meg. 

Bemenetek:
: analóg érték
b : analóg érték

Kimenetek:
: ab

Egyszerű szorzás blokk:
Az O kimeneten, a bemenetek szorzata jelenik meg. O=a*b*c*……..x
Ha a legalsó bemenethez is hozzácsatlakozunk, akkor egy újabb bemenet jelenik meg.

Bemenetek:
a,b,c…….
(analóg érték)

Kimenetek:
: a bemenetek szorzata

Egyszerű osztás blokk:
Az O kimeneten, a/b jelenik meg. 

Bemenetek:
: analóg érték
b : analóg érték

Kimenetek:
: a / b

Ezzel az építőkockával x1 és x2 között hozhatunk létre a Formula bemeneten megadott függvény szerinti számításokat, az eredmény y kimeneten jelenik meg.
Hibás beállítás (pl.0-val való osztás, stb.) hibát generál, az Error kimenet 1 -re vált.

Bemenetek:
Formula
: függvényt kiválasztó bemenet (122)
x1           : analóg érték
x2           : analóg érték

Kimenetek:
y             
: a művelet eredménye
Error       : hiba esetén kimenet értéke

Formula=

0

Összeadás

Y= X1 + X2

Formula=

1

Kivonás

Y= X1 – X2

Formula=

2

Szorzás

Y=X1 * X2

Formula=

3

Osztás

Y=X1 / X2

Formula=

4

Hatványozás

Y=X1 ^ X2

Formula=

5

PI-vel szorzás

Y= X1 * ╥

Formula=

6

Abszolútérték (ABS)

Y=| X1 |

Formula=

7

Négyzetgyökvonás

Y=GYÖK(X1)

Formula=

8

Szinusz

Y=sin(x1)

Formula=

9

Koszinusz

Y=cos(x1)

Formula=

10

Tangens

Y=tan(x1)

Formula=

11

Szinusz hip.

Y=sinh(x1)

Formula=

12

Koszinusz hip

Y=cosh(x1)

Formula=

13

Tangens hip.

Y==tanh(x1)

Formula=

14

Arcsinus

Y=asin(x1)

Formula=

15

Arccosinus

Y=acos(x1)

Formula=

16

Arctangens

Y=atan(x1)

Formula=

17

Természetes Logaritmus

Y=ln(x1)

Formula=

18

10-es alap log

Y==log(x1)

Formula=

19

Exponenciális

Y=e^x1

Formula=

20

Radian

Y=rad(x1)

Formula=

21

Rad fok

Y==deg(x1)

Formula=

22

Szignumfüggvény

Y==sig(x1)

Megjegyzés: minden szögnek radiánnak kell lennie, kivéve a deg(x1)

Pl: Osztás, Formula =3,  x1/x2=y, 34/2=17 Hiba nincs : Error= 0

O kimenet, x bemenet Szinusz értéke (x-et fokban értjük)

Bemenet:
x              
: bemeneti érték

Kimenet:
O             
: a művelet eredménye O= Sin(x

O kimenet, x bemenet Koszinusz értéke (x-et fokban értjük)

Bemenet:
x              
: bemeneti érték

Kimenet:
O             
: a művelet eredménye O= Cos(x

Bemenet:
x              
: bemeneti érték

Kimenet:
O             
: a művelet eredménye O= Rad(x

Bemenet:
x              
: bemeneti érték

Kimenet:
O         
   : O= Deg(x)*

*O kimenet, x bemenet (°) értéke (x-et Radiánba értjük)

Egyszerű kerekítő építőkocka.  A (Value) bemenetet kerekíti (Decimal) tizedesjegyre, (Type) szerint.

Bemenet:
Value
:             kerekítendő szám
Decimal:         tizedesjegyek száma
Type:              kerekítés típusa, 1 felfelé, 0 normál, -1 lefelé

Kimenet:
O
:                    kerekített érték

Egyszerű véletlenszám generátor építőkocka.

Az építőkocka Pulse bemenetre érkező impulzus esetén, véletlen számot generál ami Number kimeneten jelenik meg. A generált szám Minimum és Maximum érték között generálódik. Step bemenettel megadhatjuk, hogy legalább ekkora értékkel térjen el, a következőleg generált szám.

Bemenetek:

Pulse

: Start

     

Minimum

: Minimum érték

     

Maximum

: Maximum érték

     

Step

: Minimális eltérés

 

 

 

Kimenetek:

Number

: Generált szám