Idő:

7.5.1.   Akkumulátor (Accumulator)
7.5.2.   Csillapítás ( Attenuation )
7.5.3.   Integrációs vezérlő (Integration Controller)
7.5.4.   Visszaszámláló (Countdown)
7.5.5.   Késleltetett impulzusok (Delayer)
7.5.6.   Véletlenszerű késleltetés (Random delay)
7.5.7.   Naptár funkciók (Calendar Function)
7.5.8.   Idő modulok (Time modules)

Az akkumulátor építőkocka az eredményt (Result), periódus időnként (Period Time), növekmény értékkel (Value) növeli. A (Reset) bemenet visszaállítja 0-ra a kimenetet.(Result)               

Bemenetek:
Value:              Ennyivel nő periódusonként a kimenet
Period Time:   Ennyi időnként nő a kimenet (sec)
Reset:               Nullázza a kimenetet

Kimenet:
Result:              Kimeneti érték 

A csillapítás építőkocka a végső értékhez (Final Value) közeledve fokozatosan lassítja az eredmény (Resault) növekedését vagy csökkenését úgy, hogy a hátralévő érték felét a felezési időtartam (Half-Life-Period) alatt éri el.

Bemenetek:
Final Value               : célérték
Half-Life-Period      : ennyi időnként éri el a hátralévő érték felét (sec)

Kimenet:
Result:                        :kimeneti érték 

pl:
Final Value =1000 
Half-Life-Period=10,
Result=0

kimenet (Result) az idő függvényében:

  0 sec Result=0
10 sec Result=500
20 sec Result=750
30 sec Result=875
40 sec Result=937,5……

Egy integrált vezérlő (más néven alaphelyzetbe állító vezérlő) kiküszöböli az arányos vezérlőknél előforduló állandósult állapotú hibát .

A kontroller a PWM kimenetén, PWM Period periódus idejű négyszögjelet generál.
Ha Setpoint =Actual value a kimenetek nem változnak.
Ha Setpoint < Actual value  az eredmény nő.
Ha Setpoint > Actual value az eredmény csökken.
Az eredmény Resault, a PWM kiment magasszintje %-ban.
Az eredmény Resault változásának sebbessége függ Setpoint és a Actual value eltérésétől, és Factor  erősítési tényezőtől.
Factor alapértelmezett értéke  1%..
Ha Result = 0 akkor PWM kimenet állandó alacsony szinten van.
Ha Result = 100 akkor PWM kimenet állandó magas szinten van.

Bemenetek:

Setpoint

: Beállított érték

 

Actual value

: Mért érték

 

PWM Period duration

: Kimeneti PWM periódus ideje

 

Factor

: Erősítési tényező

 

 

 

Kimenetek:

Result

: Eredmény

 

PWM

: PWM kimenet

Példa:

Az alábbi példában a beállított érték és az aktuális érték egyenlő, ezért a kimenetek már nem változnak. A PWM kimeneten, egy 10 másodperces periódus időtartamú PWM jel lesz. Az eredmény 20%, tehát a 10 másodpercből 2 magasszint, és 8 másodperc alacsony szint.  

Egyszerű visszaszámláló építőkocka.

Ha true bemenetre impulzus érkezik, akkor Duration idejű visszaszámlálás indul, Q kimenet bekapcsol, és Remaining kimeneten megjelenik a kikapcsolásig hátralévő idő. A  false bemenet kikapcsolja Q kimenetet és nullára állítja Remaining értékét.

Megjegyzés: Ha Duration nincs bekötve, akkor az alapértelmezett érték (60 sec) lesz figyelembevéve.

Bemenetek:

true

: Időzítés start

     

false

: Időzítés stop

     

Duration

: Visszaszámlás időtartama

 

 

 

Kimenetek:

Q

: Kimenet

  

Remaining

: Hátralévő idő

Egyszerű késleltetett impulzusokat generáló építőkocka. .

Ha Button bemenetre impulzus érkezik, akkor Time idő elteltével, Q1 kimenet egy rövid impulzust ad, majd újabb Time idő elteltével Q2 ,majd újabb Time idő elteltével Q3 …… Ha a Time bemenet nincs bekötve, akkor az alapértelmezett érték 0,5 sec lesz figyelembevéve. Button bemenet addig inaktív marad, amig az udőzítés a végéig nem ér.

Bemenetek:

Button

: Nyomógomb bemenet

     

Time

: késleltetési idő

 

 

 

Kimenetek:

Q1

: impulzus kimenet Button + 1x  Time

  

Q2

: impulzus kimenet Button + 2x  Time

  

Q3

: impulzus kimenet Button + 3x  Time

  

Q4

: impulzus kimenet Button + 4x  Time

  

Q5

: impulzus kimenet Button + 5x  Time

Egyszerű véletlen impulzust generáló építőkocka.

Pulse bemenetre érkező impulzussal megeggyező hosszúságú impulzust véletlenszerűen továbbítja AB  és C kimenetre, Max delay időtartamon belül.

Megjegyzés: Ha Max delay nincs bekötve, akkor az alapértelmezett érték (600 sec) lesz figyelembevéve.

Bemenetek:

Pulse

: Impulzus

 Max. Delay

: Időtartam

   

Kimenetek:

A

: Kimenet A

 

B

: Kimenet B

 

C

: Kimenet C

A naptár funkcióval időzített folyamatokat vezérelhetünk.

Ha a szerkesztőbe húzzuk az új naptár funkciót (New Calendar function) megjelennek a beállítási lehetőségei.

 • Felirat (Caption): Ezzel a névvel jelenik meg majd a Naptárfunkció a listában.
 • Aktív (Active: Átmenetileg kikapcsolhatjuk a funkciót.
 • Funkció (Function): A Naptárfunkció kiválasztása.
  • Egyszeri (Once): Csak egyszer lefutó szabály.
  • Napi (Daily): Naponta egyszer fut le az idő (time) ablakban megadott időpontban.
  •  Heti (Weekly): Heti időprogram a kiválasztott napokon fut le, az idő (time) ablakban megadott időpontban.
  • Havi (Monthly):Havi időprogram a kiválasztott napokon fut le, az idő (time) ablakban megadott időpontban.
  • Évi (Yearly): Évente egyszer fut le, a dátum (Date) napon, az idő (time) ablakban megadott időpontban.
  • Minden n. napon(Every nth day) A kezdeti naphoz képest minden  Nap különbség (Days difference) on fut le.
  • Napkelte (Sunrise):  Napkeltekor fut le, az időt (+/-) -ba el lehet tolni a Kezdő eltolás (Starting offset) ablakban megadott mértékben.
  • Napnyugta (Sunset): Napnyugtakor fut le, az időt (+/-) -ba el lehet tolni a Kezdő eltolás (Starting offset) ablakban megadott mértékben.
  • Hajnal (Dawn): Hajnalban fut le, az időt (+/-) -ba el lehet tolni a Kezdő eltolás (Starting offset) ablakban megadott mértékben.
  • Szürkület (Dusk): Szürkületkor fut le, az időt (+/-) -ba el lehet tolni a Kezdő eltolás (Starting offset) ablakban megadott mértékben.
  • szerk.

FONTOS !!  Havi üzemmód választásakor figyeljen arra, hogy a rendszer minden hónapra 31 napot kínál fel. Természetesen az összesítő fülön már csak a hónapoknak megfelelő számú nap jelenik meg.

A legtöbbször az alkalmazásainkban az impulzus módot használjuk. Ezt az impulzus jelölőnégyzet beállításával aktivizáljuk.

Az eltolással megadható az impulzus késleltetése. (pl. ha egy árnyékolót napkelte után egy órával szeretnénk felhúzni:   +01:00:00 )

 • FIGYELEM !! Az asztro funkciók csak  akkor fognak helyesen működni, ha a koordinátákat is beállítja. (Elég csak egyszer megadni)

  Ehhez valamelyik asztro funkciónál pl. naplemente kattintson a Koordináta beszúrása gombra, majd a megnyíló ablakban a keresse meg a koordinátákat gombra. 

  MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a böngészőben le van tiltva a funkció, akkor indítson el egy Google térképet, és kattintson jobb gombbal a jelölőre, majd írja be kézzel a kapott értékeket.

Ha az összesítés gombra kattint, megjelenik az összes naptári funkció. Itt szerkeszthetők, vagy drag&drop módszerrel áthelyezhetők a bejegyzések.

Ez a menü elérhető a Visu szerkesztőben is.

Ez az építőkocka automatikusan létrehoz egy elemet a Vizualizációs Szerkesztőben. a Naptári funkciók (Calendar functions) fül alatt.

Ha már túl sok grafikus elem van, jobb oldalt fent a keresőben az egyedi neve alapján megkereshető.

Fogja meg az ikont és vonszolja a megfelelő oldalra. (Grafikai programozás részletesen a Vísu fejezetben)

Az ikon megjelenítése változik a beállítások alapján.

Ha az egérmutató a blokk felett van, a bal felső sarkában megjelenik egy villáskulcs. . Az ikonra kattintva megjelennek a beállítások. Id: azonosító. Név:  Az naptárfunkció neve. Ha itt megváltoztatja, akkor a logikában is automatikusan megváltozik. A felhasználó jogosultságai: Aktív, Funkció, idő…. Nagyítás: Ha van elegendő hely a felületen, akkor kép nagyítható. Állapot: Átmenetileg kikapcsolható a funkció.

A mentés gombra kattintva azonnal megjelenik az appban az új ikon.

Az építőkocka megjelenése az applikációban:

Az applikációban egy naptárbejegyzésre kattintva, beállíthatók az engedélyezett módosítások.

Az időmodulokkal különböző idő funkciókat hozhatunk létre pl. ki/bekapcsolás impulzus, impulzus generátor, impulzus le/felfutó élre.

Ha a szerkesztőbe húzzuk az új idő modul-t(New time modul) megjelennek a beállítási lehetőségei.

 

 • Név:    Az időmodul egyedi neve.
 • Típus: Itt öt típus közül választhatunk.
  • Bekapcsolás késleltetés (switch-on delay)
  • Kikapcsolás késleltetés (switch-off delay)
  • Impulzus generátor (pulse generator)
  • Impulzus felfutó élre. (switch-on pulse)
  • Impulzus lefutó élre (switch-off pulse)
 • T1(sec), T2(sec): Paraméterek megadása.

Ha az összesítés gombra kattint, megjelenik az időmodul. 

 

MEGJEGYZÉS: Értelemszerűen az időmodul bemenetét csak egyszer lehet használni, viszont a kimenetét korlátlan mennyiségben.