Beléptetés:

7.14.1.   Riasztó (Alarm)
7.14.2.   Garázskapu (Garage gate)
7.14.3.   Pin kód bevitel (Pin-Pad)
7.14.4.   Tolókapu (Rolling gate)
7.14.5.   Intelligens riasztó (Smart Alert) (Újgenerációs Quantum  építőkocka)

Egyszerű riasztó építőkocka.

Az építőkocka bővített funkciókkal rendelkezik. Ha az egérmutató a blokk felett van, a bal felső sarkában megjelenik egy villáskulcs. .
Az ikonra kattintva megjelennek a beállítások.

Itt elvégezhet néhány beállítást.

Ha kipipálja a mutasd az összeset jelölőnégyzetet, akkor megjelennek a rejtett bemenetek.(*)

 

Ha az Activate bemenetre impulzus érkezik, akkor megindul a Delay időtartamú kilépési késleltetés, a kilépés idő alatt Activating kimenet bekapcsol. Az idő lejárta utána a riasztó beélesedik, Active kimenet bekapcsol. Ha a Trigger bemenetre impulzus érkezik, megindul a belépési késleltetés Pre-alarm duration időtartamig, Pre-alarm kimenet aktív. Ha a belépési késleltetés alatt nem érkezik impulzus a Deactivate bemenete, akkor megindul a riasztás. Alarm és Siren kimenet bekapcsol. A hangos riasztás idejét Duration bemeneten tudjuk megadni, az idő lejárta után Siren kimenet kikapcsol, de Alarm kimenet, aktív marad. A riasztást kikapcsolni a Deactivate vagy a Acknowledge bemeneten lehet. Ha Trigger bemenet aktív, akkor a beriasztás nem lehetséges, beriasztás esetén, Blocked kimenet aktiválódik.

Bemenetek:

Trigger

Érzékelő bemenet.

 

Activate

Élesíti a riasztót.

 

Deactivate

Hatástalanítja a riasztót.

 

Acknowledge

Riasztás nyugtázása.

*

Delay

Távozási idő (sec).

*

Duration

Hangos riasztás ideje (sziréna kimenet) (sec).

*

Pre-alarm duration

Belépési késleltetés (sec).

   

Kimenetek:

Alarm

Riasztás.

 

Siren

Sziréna.

 

Active

Beriasztva.

 

Inactive

Kiriasztva.

 

Activating

Kilépési késleltetés aktív.

 

Countdown

Aktuális folyamat, idő kijelzése.

 

Pre-alarm

Belépési késleltetés aktív.

 

Blocked

Beriasztás blokkolva.

Ez az építőkocka automatikusan létrehoz egy elemet a Vizualizációs Szerkesztőben. a Különleges (Special) fül alatt.

Ha már túl sok grafikus elem van, jobb oldalt fent a keresőben az egyedi neve alapján megkereshető.

Fogja meg az ikont és vonszolja a megfelelő oldalra. (Grafikai programozás részletesen a Vísu fejezetben)

Ha az egérmutató a blokk felett van, a bal felső sarkában megjelenik egy villáskulcs. .
Az ikonra kattintva megjelennek a beállítások.

Név: 
Az építőkocka neve. Ha itt megváltoztatja, akkor a logikában is automatikusan megváltozik. 

Zoom:
Ha van elegendő hely a felületen, akkor kép nagyítható.

Funkció:

 • Bekapcsolás:                   Vezérelhető a piktogrammról az építőkocka.
 • Csak megjelenítésre:      Állapot jelzés, nem vezérelhető az ikonról.
 • link:                                   Ugrás másik „Lapra”

Állapot    

 • Aktív
 • Tétlen

A mentés gombra kattintva azonnal megjelenik az appban az új ikon.

Az építőkocka megjelenése az applikációban:

 • (1) Építőkocka neve
 • (2) Állapot, idők…
 • (3) Állapot
 • (4) Beriasztás kilépési késleltetéssel
 • (5) Azonnali beriasztás

MEGJEGYZÉS!A nagyobb biztonság érdekében, célszerű a Funkciót, Csak megjelenítésre állítani, és a ki/be kapcsolást logikán keresztül megadni.(lásd oktató video)

FIGYELEM ! A comexió nem MABISZ engedélyes, ezért önálló riasztóként nem javasoljuk a használatát, célszerú egy hagyományos riasztót telepíteni, és azt egy RS-232-es vagy KNX átjárón illeszteni a rendszerhez.

Egyszerű garázskapu építőkocka.

Az építőkocka bővített funkciókkal rendelkezik. Ha az egérmutató a blokk felett van, a bal felső sarkában megjelenik egy villáskulcs. .
Az ikonra kattintva megjelennek a beállítások.

Itt elvégezhet néhány beállítást.

Ha kipipálja a mutasd az összeset jelölőnégyzetet, akkor megjelennek a rejtett bemenetek.(*)

 

A Button bemenetre érkező impulzusra a garázskapu kinyit, majd Close after idő elteltével bezár.
Ha a Permanent open bemenetre érkezik impulzus, akkor a kapu kinyit és nem zár vissza automatikusan. Ha a Ventilate bemenetre érkezik impulzus, akkor a garázskapu Ventilate height magasságig kinyit. (szellőztető funkció).Ha a Code bemenet be van kötve, akkor az applikációban be kell vinni a négyjegyű kódot a pin-padon. Ha a kód hibás, akkor a Wrong kimeneten megjelenik egy impulzus. Ha a Lower limit switch be van kötve, és a zárási idő végeztével nem nem aktiválódik, akkor az Error kimeneten megjelenik egy impulzus, majd Running time up idő elteltével a zárás megismétlődik.

Bemenetek:

Button

Nyomógomb bemenet (impulzus).

              

Permanent open

Állandó nyitás (impulzus).

              

Ventilate

Szellőztetés (impulzus).

              

Lower limit switch

Végálláskapcsoló bemenet.

  

Running time up

Nyitási időtartam.

              

Running time down

Zárási időtartam.

              

Close after

Automatikus záródás ennyi idő után.

              

Ventilate heigh

A szellőztetés magassága (%).

              

Code

Négyjegyű kód (opcionális).

              

 

 

Kimenetek:

Status

A kapu aktuális állapota %-ban.

              

Button

Kontaktus a kapu indításához.

              

Error

Nyitásérzékelő hiba.

              

Wrong

Hibás kód.

Ez az építőkocka automatikusan létrehoz egy elemet a Vizualizációs Szerkesztőben. a Különleges (Special) fül alatt.

Ha már túl sok grafikus elem van, jobb oldalt fent a keresőben az egyedi neve alapján megkereshető.

Fogja meg az ikont és vonszolja a megfelelő oldalra. (Grafikai programozás részletesen a Vísu fejezetben)

Ha az egérmutató a blokk felett van, a bal felső sarkában megjelenik egy villáskulcs. .
Az ikonra kattintva megjelennek a beállítások.

Név: 
Az építőkocka neve. Ha itt megváltoztatja, akkor a logikában is automatikusan megváltozik. 

Zoom:
Ha van elegendő hely a felületen, akkor kép nagyítható.

Funkció:

 • Bekapcsolás:                   Vezérelhető a piktogrammról az építőkocka.
 • Csak megjelenítésre:      Állapot jelzés, nem vezérelhető az ikonról.
 • link:                                   Ugrás másik „Lapra”

Állapot    

 • Aktív
 • Tétlen

A mentés gombra kattintva azonnal megjelenik az appban az új ikon.

Az építőkocka megjelenése az applikációban:

 • A kapu ikonra kattintva működésbe lép a kapu.

Egyszerű építőkocka, egy négyszámjegyű PIN kód bevitelére szolgál.

Pin bemenetre kapcsolt négyszámjegyű változót hasonlítja össze az építőkocka, a pin pad-on bevitt értékkel. Ha a bevitt érték helyes, a Correct kimenet 5 másodpercre aktív lesz. Ha a bevitt érték hibás, akkor az Error kimenetre kerül egy impulzus, a billentyűzet tiltásra kerül, először 2, majd 5, 10, 15, 20…. másodpercre. A Countdown kimeneten megjelennek a tiltási idők.

Bemenet:PinA pin kód.
              
Kimenetek:CorrectHelyes kód esetén 5 másodpercig aktív a kimenet.
    CountdownVisszaszámlálás.
     ErrorHibás kód.

Tolókapu vezérlő építőkocka. 

Az építőkocka bővített funkciókkal rendelkezik. Ha az egérmutató a blokk felett van, a bal felső sarkában megjelenik egy villáskulcs. .
Az ikonra kattintva megjelennek a beállítások.
Ha kipipáljuk a mutasd az összeset jelölőnégyzetet, akkor megjelennek a rejtett bemenetek.(*)

 

Bemenetek:

Position (set) in %

A tolókapu kívánt pozícióját lehet megadni %-ban (0%= Nyitva, 100%= Zárva).

 

Open

Erre a bemenetre érkező impulzusra, kinyitja a kaput.

 

Close

Erre a bemenetre érkező impulzusra, zárja a kaput.

 

Central Open

Központi nyitás impulzus bemenet.

 

Central Close

Központi zárás impulzus bemenet.

 

Single button Operation

Egy gombos vezérlés (Nyit, Stop, Zár, Stop…..).

 

Stop

Állj bemenet (legmagasabb prioritás).

 

Permanent open

Ha itt   1 van akkor az automatikus zárás tiltva van.

 

Limit switch

Végállás kapcsoló.

 

Running time open

Nyitási időtartam.

 

Running time close

Zárási időtartam.

  Min. dewell time

Irányváltást megelőző szünet (sec).

 

Close after

Automatikus zárás ez itt beállított idő után (sec).

 

Code

Ha ez be van kötve, akkor a nyitáshoz kód kell (csak app.).

 

Operating time

Helyes kód bevitele után, a kód érvényesége.

  

Kimenetek:

Position in %

Aktuális pozíció %-ban (0%= nyitva, 100%= Zárva).

 

Motor open

Motor nyitás.

 

Motor close

Motor zárás.

 

Endposition open

Végállás jelző (kapu teljesen nyitva).

 

Endposition closed

Végállás jelző (kapu teljesen zárva).

 

Countdown

Hibás kód utáni tiltás idő számláló.

 

Wrong

Hibás kód utáni impulzus.

Ha a code bemenet be van kötve, akkor a kapunyitáshoz kód bevitele szükséges. A kód csak négyjegyű lehet. A kód csak az applikációban kell, a helyi működtetők (pl. nyomógombok) esetén nem kér kódot a rendszer. Ha hibás kódot viszűnk be, akkor a kapu mozgatás nem megy végbe, megindul a Countdown számláló, és a Wrong kimeneten megjelenik egy impulzus. Minden hibás kód után a tiltási idő megduplázódik.

Ez az építőkocka automatikusan létrehoz egy elemet a Vizualizációs Szerkesztőben. a Különleges (Special) fül alatt.

Fogja meg az ikont és vonszolja a megfelelő oldalra. (Grafikai programozás részletesen a Vísu fejezetben)

Név:

Az tolókapu neve. Ha itt megváltoztatja, akkor a logikában is automatikusan megváltozik.

Zoom:

Ha van elegendő hely a felületen, akkor kép nagyítható.

Funkció:

 • Bekapcsolás:                   Vezérelhető a piktogrammról az tolókapu
 • Csak megjelenítésre:     Állapot jelzés, nem vezérelhető az ikonról.
 • link:                                   Ugrás másik „Lapra”

 Állapot    

 • Aktív
 • Tétlen

A mentés gombra kattintva azonnal megjelenik az appban az új ikon.

Az építőkocka megjelenése az applikációban:

Ha bekötöttük a Code bemenetet, akkor megjelenik a pin-pad is. Ha az oszlopokra kattintunk, akkor teljesen kinyílik, vagy teljesen bezáródik a kapu. Ha a két oszlop közé kattintunk, akkor a kattintás helyéig mozog a kapu.

Ha a kapu nyit, és Limit switch =1, akkor a pozíció 99%-on marad. További logikákkal érdemes ezt az állapotot figyelni, és ha néhány másodpercig fennáll akkor a stop bemenetre küldeni egy impulzust. Ez az állapot utalhat motorhibára, vagy télen lefagyásra.

Riasztó építőkocka. 

Ha az egérmutató a blokk felett van, a bal felső sarkában megjelenik egy villáskulcs. .
Az ikonra kattintva megjelennek a beállítások.

 • Kilépés késleltetés
 • Sziréna idő
 • Belépés késleltetés

A riasztót kétféleképpen aktiválhatjuk.

 1. A beriasztás Activate bemenetre adott impulzussal.
 2. Őrző mód Guard bemenetre adott impulzussal.

Beriasztáskor elindul a kilépési késleltetés, Activation kimenet =1, a hátralévő idő látszik a Remaining Time kimeneten. Ha az idő lejárt, akkor a riasztó beélesedik, az Active  kimenet 1-re vált.
Ha nem volt zóna sértés, akkor a Deactive bemenetre érkező impulzussal kikapcsolható az élesítés.
Ha valamelyik zóna megsértésre kerül (Trigger bemenet = 1), elindul a belépés késleltetés, Prealert = 1.  A hátralévő idő látszik a Remaining Time kimeneten.
Ha az idő lejárta előtt impulzus érkezik a Confirm bemenetre, akkor a riasztó kikapcsol, ha nem akkor megindul a riasztás, Alert és Siren kimenet bekapcsol.  A sziréna kimente, a sziréna idő lejárta után kikapcsol. Deaktiválni a risztót a Confirm bemenetre adott impulzussal tudjuk, vagy applikációból ha engedélyezve van.
Ha a riasztó őrző módban lett beriasztva (Guard), akkor a zónasértés nem vált ki riasztást, hanem csak Guard trigger követi a zónasértéseket. A zónasértések így is megjelennek a naplóban.

Bemenetek:Trigger Érzékelő bemenet.
 ActivateÉlesíti a riasztót.
 DeactivateHatástalanítja a riasztót.
 GuardŐrző mód.
 ConfirmJóváhagyás (ha riasztás van)
       
Kimenetek:AlertRiasztás  .
  SirenSziréna .
   ActiveBeriasztva.
   InactiveKiriasztva.
   ActivationKilépési késleltetés aktív.
   Remaining TimeAktuális folyamat, idő kijelzése.
   PrealertBelépési késleltetés aktív.
   LockedBeriasztás blokkolva.
   Mode0= kiriasztva, 1=beriasztva, 2=őrző mód.
   Guard triggerHa a rendszer őrző módban van, és aktivitást észlel, akkor a kimenet =1

Ha beriasztáskor valamelyik zóna aktív, pl. ablak nyitva van, akkor a beriasztás tiltva van, Locked kimenet =1.  Ha szeretnénk kényszerített zónát létrehozni (pl előszoba mozgás, bejárati ajtó), azt az alábbi ábrán látott módon egy és (and) kapcsolattal meg tudjuk tenni. A trigger bemenethez kapcsolt érzékelők nevei megjelennek a naplóban.

Ez az építőkocka automatikusan létrehoz egy elemet a Vizualizációs Szerkesztőben. a Különleges (Special) fül alatt.

Fogja meg az ikont és vonszolja a megfelelő oldalra. (Grafikai programozás részletesen a Vísu fejezetben)

Ha az egérmutató a blokk felett van, a bal felső sarkában megjelenik egy villáskulcs. .
Az ikonra kattintva megjelennek a beállítások.

Név: 
Az építőkocka  neve. Ha itt megváltoztatja, akkor a logikában is automatikusan megváltozik. 

Nagyítás:
Ha van elegendő hely a felületen, akkor kép nagyítható.

Funkció:

 • Bekapcsolás:                   Vezérelhető a piktogrammról a riasztó
 • Csak megjelenítésre:      Állapot jelzés, nem vezérelhető az ikonról.

Állapot    

 • Aktív
 • Tétlen

A mentés gombra kattintva azonnal megjelenik az appban az új ikon.

Az építőkocka megjelenése az applikációban, alap/bővített módban PC/mobiltelefon:

Alap megjelenés:

 1. Riasztó/ Partició egyedi neve.
 2. Állapot (ide kattintva lehet belépni a bővített nézetbe).
 3. Beriasztás
 4. Őrző mód
 5. Állapot grafikusan (ide kattintva lehet belépni a bővített nézetbe).

Bővített megjelenés:

 1. Itt jelennek meg a közös műszerfalon elhelyezett Riasztók/Partíciók, jobbra balra forgatva választhatunk közülük.
 2. Állapot.
 3. Állapot grafikusan.
 4.  Beavatkozás (Beriasztás-Őrző mód, Kiriasztás) 
 5.  Idővonal. Középen található a jelenlegi állapot, balra a múlt, jobbra a jövőbeni beriasztások.
 6. Szabályok gomb.
 7. Nyomon követés gomb.
 8. Létrehozott szabályok.
 9. Új szabály hozzáadása.
 10. Eseménynapló
 11. Eseménynapló, és idővonal múltbeli eseményeinek törlése.
 12.  Visszalépés a műszerfalhoz.

MEGJEGYZÉS: Mobiltelefonon vagy csak a szabályok, vagy csak az előzmények jelennek meg, a kettő között lehet váltani a Rules és Tracking gombokkal.

Új szabály hozzáadása applikációból :

 • Felirat (Caption): Ezzel a névvel jelenik meg majd a szabály a listában.
 • Beriasztás módja (Mode):  Beriasztás/Őrző mód.
 • Funkció (Function): A szabály kiválasztása.
  • Egyszeri (Once): Csak egyszer lefutó szabály.
  • Napi (Daily): Naponta egyszer fut le az idő (time) ablakban megadott időpontban.
  •  Heti (Weekly): Heti időprogram a kiválasztott napokon fut le, az idő (time) ablakban megadott időpontban.
  • Havi (Monthly):Havi időprogram a kiválasztott napokon fut le, az idő (time) ablakban megadott időpontban.
  • Évi (Yearly): Évente egyszer fut le, a dátum (Date) napon, az idő (time) ablakban megadott időpontban

A Kiterjedt (Extended) fülre kattintva, a legördülő ablakban átmenetileg inaktívvá tudjuk tenni a szabályt.

Ha végeztünk a beállításokkal, a Mentés (Save) gomra kattintva létrejön az új szabály.

MEGJEGYZÉS! Biztonsági szempontból célszerű az épületautomatika rendszer mellé egy hagyományos riasztót telepíteni, és csak megjelenítésre, beriasztásra használni a Comexio-t. Pl. a Paradox  riasztók egyszerűen illeszthetők KNX-en keresztül. Ha önálló riasztóként akarjuk használni a Comexiót akkor célszerű a kiriasztást egy PIN-pad építőkockával kombinálni, és a helyiséget elhagyó mobileszközökön külön feloldás védelmet aktiválni.